၂၀၁၂ Paralegal သင္တန္းတြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကို ေပးအပ္ေနစဥ္


ဒရံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား စုေပါင္းၿပီး ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးရံုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။