LCM မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေလွ်ာ့ခ် ကာကြယ္တာဆီးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပုသိမ္တြင္ ျပဳလုပ္


(၁၆.၈.၂၀၁၅) ရက္ေန႔၊ ပုသိမ္ဟိုတြယ္တြင္ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးရံုးျမန္မာမွ ဦးစီးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ကာကြယ္ တာဆီးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို အလုပ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝ သာယာလွပ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအေျချပဳ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ လူကုန္ကူးႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ Paralegal မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၉၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။